Selvsnakk for foreldre. Gratis, nettbasert kurs

Private tilbud

Detaljer

ID: 4858
#: 950
Publisert til: 2020-05-04 09:19:00

Beskrivelse

Målgruppe: Foreldre/foresatte som har elever på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn.

Kurset Selvsnakk – for foreldre/foresatte handler om å snakke vennlig til seg selv og andre,  og er laget av psykologspesialist Solfrid Raknes.

Kurset har fire moduler:

  • Følelser
  • Tanker
  • Mestring og glede
  • Støtte

Detaljer

Selvhjelp Foreldreferdigheter, Psykiske vansker (barn)


tips oss