Selvsnakk for lærere. Gratis, nettbasert kurs for lærere som har elever i alderen 8-12 år

Private tilbud

Detaljer

ID: 4857
#: 722
Publisert til: 2020-05-04 09:17:00

Beskrivelse

Målgruppe: Lærere som har elever på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn.
Kurset Selvsnakk – for lærere omhandler lærers rolle i elevers utvikling av elevers følelse- og tankebevissthet.

Kurset har fire moduler:

  • Følelser
  • Tanker
  • Mestring og glede
  • Støtte

Detaljer

Målgruppe Skolepersonell


tips oss