Stø kurs. Traumeforståelse og behandling

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7167
#: 175
Publisert til: 2028-10-11 20:03:00

Beskrivelse

Hensikten med kurset

Å heve kompetansen for hva traumer er og hvordan disse kan avdekkes og behandles.

Hvem er kurset for?

Behandlere og miljøpersonell i spesialisthelsetjenesten, med særlig vekt på psykisk helsevern for voksne. Men alle innen helse- og sosialsektoren kan ha nytte av kurset.

Kurset er laget av RVTS Nord (Regionalt resurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Nord).

Detaljer

Målgruppe Helsepersonell


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.