Stø kurs. Traumeforståelse og behandling

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7167
#: 217
Publisert til: 2028-10-11 20:03:00

Beskrivelse

Hensikten med kurset

Å heve kompetansen for hva traumer er og hvordan disse kan avdekkes og behandles.

Hvem er kurset for?

Behandlere og miljøpersonell i spesialisthelsetjenesten, med særlig vekt på psykisk helsevern for voksne. Men alle innen helse- og sosialsektoren kan ha nytte av kurset.

Kurset er laget av RVTS Nord (Regionalt resurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Nord).

Detaljer

Målgruppe Helsepersonell


tips oss