Finn psykisk hjelp der du bor

Gå til samlesiden for din kommune
 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Se meg. Interesseorganisasjon for barn som pårørende #

Frivillige / ideelle

Detaljer

ID: 5093
#: 3670
Publisert til: 2037-10-18 12:58:00
I kategorier: Parforhold og familie

Beskrivelse

Se meg er en interesseorganisasjon som jobber for at barn og ungdom som pårørende skal bli sett og hørt i deres hverdag der de bor.
Vi skal gi trygghet og forutsigbarhet til barn og ungdom som opplever utfordrende livssituasjoner.

 

Vårt tilbud

  • Individuelle samtaler med barn og ungdom. Å skape en god relasjon med hver enkel står høyt hos oss. Vi legger stor vekt på den gode samtalen, der barnet- eller ungdommens behov og ønsker står i fokus.
  • Gruppesamlinger der ulike tema tas opp med fokus på mestring, sette ord på følelser, øke selvtillitt og finne livsgleden.
  • Møte barn og ungdom i deres hverdag via hjemmebesøk eller skolebesøk. Vi inviterer også barn og ungdom til våre lokaler for en nøytral arena.
  • Tid, varme, nærhet og støtte på barnet- eller ungdommens premisser.
  • Undervisning og veiledning til voksne som jobber med barn som pårørende.
  • Ut på tur – sosial sammenkomst i friluft.
  • Hjelpe å navigere i rettigheter og støtteordninger.
  • Formidle og opprette kontakt med andre fagpersoner og organisasjoner som jobber med barn som pårørende.

 

Kontaktinformasjon

Vi er tilgjengelige hver dag fra kl 0900-1400 på telefon 92037810 / 92037262 eller mail: oddbjorg@semeg.no / venke@semeg.no.

Hver tirsdag har vi "drop in" og er på SeMeg stasjonen hele dagen.

Vi er en oppsøkende tjeneste og drar på hjemmebesøk, skolebesøk o.l. , derfor må en ringe, maile eller melde oss for en avtale på SeMeg stasjonen.

 

Tilgjengelig for

Vi server i dag Jæren regionen - Egersund til Klepp.

Vi tar undervisningsopplegg/foredrag utover disse grensene etter forespørsel. 

 

Utfyllende informasjon

Målgruppen vår er barn og ungdom i alderen 6-18 år, og deres familier som ønsker å finne "mening" i det meningsløse. Vi kan ikke alltid ta bort det som er vondt og vanskelig, men vi ønsker å "gå sammen med" og "heie på" når barn og ungdom opplever utfordrende og sårbare situasjoner med sine nærmeste for kortere eller lengre tid (Nærmeste=foreldre/foresatte, søsken, besteforeldre, nær familie og venner).

Vi ønsker å skape et fellesskap gjennom SeMeg Stasjonen som et aktivitetssenter hvor håp, gripe dagen og kunne kjenne på gode hverdagsøyeblikk står i fokus,  selv om livet byr på utfordringer.

Barn skal få være barn. Dert er lov å ta en pause og ha det gildt selv om livet utfordrer. SeMeg er tillitspersoner som er tilstede for hele familien og gir et helhetlig tilbud sett fra barn og ungdoms perspektiv.

Vi har taushetsplikt og alle våre tilbud er gratis. 

Klepp Eigersund Hå (Rogaland) Time (Rogaland) Bjerkreim

Detaljer

Type arrangør Frivillige / ideelle tilbud
Les mer her... http://semeg.no


Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…