Oversikt over psykisk hjelp

Oslo

By Ignaz Wiradi [CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Sinnemestringstilbud ved Stiftelsen Tryggere. Oslo #

Frivillige / ideelle

Detaljer

ID: 9960
#: 787
Publisert til: 2027-10-30 19:37:00
I kategorier: Parforhold og familie

Beskrivelse

Sinnemestringstilbudet til Stiftelsen Tryggere retter seg mot menn og kvinner, yngre som eldre, som sliter med å kontrollere sitt eget sinne. Den viktigste målsettingen med sinnemestringstilbudet er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn.

Sinnemestringstilbudet egner seg for de som i sinne har utagert:
– mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå …
– mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren …

Sinnemestringstilbudet er:
- individuelt tilrettelagt
- blir gjennomført av erfarne terapeuter
- baserer seg på metoder som forskning har vist er effektive

Sinnemestringstilbudet gjennomføres enten ved samtaler på stiftelsens kontor i Oslo eller via video. I løpet av høsten 2019 vil sinnemestringstilbudet til Stiftelsen Tryggere bli etablert også i andre deler av landet.

For mer informasjon, se https://tryggere.no/sinnemestring/ 

Stiftelsen Tryggere har et eget sinnemestringstilbud for ungdom.

Alna (Oslo) Bjerke (Oslo) Frogner (Oslo) Gamle Oslo Grorud (Oslo) Grünerløkka (Oslo) Nordre Aker (Oslo) Nordstrand (Oslo) Sagene (Oslo) St. Hanshaugen (Oslo) Stovner (Oslo) Oslo (Søndre Nordstrand) Ullern (Oslo) Vestre Aker (Oslo) Østensjø (Oslo)

Detaljer

Velg mellom... Sinnemestringstilbud
Type arrangør Frivillige / ideelle tilbud


Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…