facebook 

Finn psykisk hjelp der du bor

 

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11766 abonnenter

PIO-senteret

Detaljer

ID: 7097
#: 322
Publisert til: 2027-08-24 22:33:00

Beskrivelse

PIO- senteret er et lavterskeltilbud, og tilbyr støtte og konkret hjelp til alle pårørende. Overfor helsepersonell fungerer vi som et kompetansesenter for pårørendekunnskap og tilbyr skreddersydde kurs for arbeidsplasser.

Med pårørende mener vi: Foreldre, ektefelle/partner, venner og kolleger, søsken og barn til en person som er syk eller har en fuksjonsnedsettelse.    

 

Om PIO-senteret

PIO-senteret drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Oslo og ble opprettet i 2008 i partnerskap med Oslo kommune. I starten for pårørende til mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusproblemer. Våre tilbud retter seg spesielt mot dette feltet, men vi tilbyr hjelp og rådgivning til alle pårørende.

PIO- senteret er et lavterskeltilbud for alle pårørende i Oslo, bemannet med fagpersoner og personer som selv har pårørendebakgrunn. Det er et nøytralt sted for pårørende. Vi jobber løsningsorientert og tar utgangspunkt i den enkeltes behov. Vi gir støtte, informasjon og veiledning til enkeltpersoner og familier.
 

En av våre viktigste oppgaver er å tilby deg som er pårørende konkret hjelp – både til å mestre din egen livssituasjon og til å finne de beste mulighetene for den du er pårørende til. Vi inviterer deg til å bruke våre rådgivere, til å bli med på temamøter, kurs og samtalegrupper, og til å delta i våre ulike aktiviteter. Det vil gi deg både nyttig informasjon og personlig påfyll.


Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.