psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Frøya

Koco C. [CC BY 3.0 ], via Wikimedia Commons


Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Frøya

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 8469
#: 127
Publisert til: 2028-02-26 17:42:00

Beskrivelse

PP-kontoret betjener også innbyggere i Inderøy.


tips oss