Hele deg. Samtalesenter i Grimstad

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 9870
#: 21
Publisert til: 2028-05-25 22:45:00

Beskrivelse

Heledeg er et tilbud som drives i regi av felleskristelig stiftelse Grimstad som har til hensikt å formidle og tilby ulike former for kristen sjelesorg, terapi og veiledning. Tiltaket ønsker å bidra slik at mennesker, med eller uten tilknytning til byens menigheter, kan få innsikt i hvilke tilbud som finnes komunalt og innen kristen sjelesorg, terapi og veiledning i Grimstad og omegn.

Heledeg ønsker å arrangere kurs av ulik slag. Både for å utruste våre frivillige medarbeidere, samt for å gi opplæring, hjelp og støtte til mennesker som er i en vanskelig fase av livet. Vi ønsker i tillegg bidra til å spre informasjon om aktuelle kurs arrangert av andre aktører og menigheter i Grimstad og omegn.

Heledeg vil ha frivillige og ansatte medarbeidere med ulik kompetanse og menighetstilknytning. Alle medarbeiderne forpliktes til å motta profesjonell veiledning, kursing og oppfølging. Utgifter til dette og den daglig drift vil finaniseres gjennom gaver fra støttepartnere samt enkelpersoner som har benyttet seg av tilbudet.

Les mer her... https://www.heledeg.net/


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.