Mosjøen DPS. Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Spesialisthelsetjeneste

Detaljer

ID: 9455
#: 47
Publisert til: 2028-03-03 22:08:00

Beskrivelse

Vefsn, Grane, Hattfjelldal

Detaljer

Psykisk helsevern og rus Psykiatrisk poliklinikk


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.