Orkdal DPS. Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Spesialisthelsetjeneste

Detaljer

ID: 9437
#: 35
Publisert til: 2028-03-03 22:08:00

Beskrivelse

Orkdal, Skaun, Agdenes, Snillfjord, Hemne (Sør-Trøndelag), Meldal, Hitra, Frøya, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu

Detaljer

Psykisk helsevern og rus Psykiatrisk poliklinikk


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.