Øyane DPS. Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Spesialisthelsetjeneste

Detaljer

ID: 9417
#: 53
Publisert til: 2028-03-03 22:08:00

Beskrivelse

Askøy, Fjell (Hordaland), Sund (Hordaland), Øygarden

Detaljer

Psykisk helsevern og rus Psykiatrisk poliklinikk


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.