Vesterålen DPS. Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Spesialisthelsetjeneste

Detaljer

ID: 9453
#: 32
Publisert til: 2028-03-03 22:08:00

Beskrivelse

Bø (Nordland), Hadsel, Sortland, Øksnes, Andøy (Nordland)

Detaljer

Psykisk helsevern og rus Psykiatrisk poliklinikk
Les mer her... http://vdps.no/


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.