Oversikt over psykisk hjelp

Alta

Wikimedia commons

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Endring AS. Samtaletilbud. Alta

Private tilbud

Detaljer

ID: 9700
#: 1710
Publisert til: 2028-03-15 15:00:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

Endring AS er drevet av psykiatrisk sykepleier Line Ottem, og tilbyr samtaler for mennesker med behov for en profesjonell samtalepartner.

Hun forteller:

Jeg er Psykiatrisk sykepleier og HelseCoach, sertifisert innenfor DU-kurs/depresjonsmestring for ungdom, med erfaring fra å være bedriftseier, jobbet i skolehelsetjenesten, jobbet i akuttpsykiatri og jobber ekstra på Post Alta, leies inn av Bedriftshelsetjenesten Hemis, avdeling Alta, og jobber 60 % på NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge, som jobber med pårørende til rusavhengige. 

Har spesielt god kjennskap til utmattelse og ME/CFS.

Er genuint opptatt av å møte mennesker uten å «dømme», og hjelpe ut ifra der de er akkurat da.

 

Kontaktinformasjon

IMG 6852 kopi 

Detaljer

Type hjelp Støttetilbud
Type arrangør Private tilbud


Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…