Oversikt over psykisk hjelp

Bergen

Bilde: Hjelptilhjelp.no

Fellesverket. Aktivitetshus for ungdom. Bergen

Frivillige / ideelle

Detaljer

ID: 9549
#: 1086
Publisert til: 2028-03-07 19:58:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

Fellesverket er en nasjonal satsing på ungdomsarenaer og består av ungdomshus med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år.

Bergen

Detaljer

Type hjelp Aktivitetstilbud / møtested
Type arrangør Frivillige / ideelle tilbud