Oversikt over psykisk hjelp

Bodø

By Røed 20:41, 24 July 2006 (UTC) [CC BY-SA 2.5 ], from Wikimedia Commons

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Kogntera - Kognitiv terapi. Bodø

Private tilbud

Detaljer

ID: 10290
#: 214
Publisert til: 2030-10-22 19:02:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

Bjørn Melå. Fra nettsiden:

Jeg har jobbet 11 år i psykisk helse og rus innenfor ulike sektorer.

Er utdannet kognitiv terapeut i regi av Nasjonalt Institutt For Kognitiv Terapi, henholdsvis i Narvik (Trinn 1) og i Oslo (Trinn2). Har trinn 1 og 2 i Motiverende Intervju samt andre kurs innenfor psykisk helse. I tillegg har jeg flere videreutdanninger rettet mot psykisk helse.

Jeg har fokus på dette med å møte pasienten med respekt, tillit, trygghet, forutsigbarhet og empati. En god relasjon mellom meg som terapeut og deg som trenger hjelp, vil legge føringer for et godt samarbeid og utgangspunkt når det kommer til terapiens formål.

Detaljer

Type arrangør Private tilbud
Les mer her... https://www.kogntera.no/


Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…