Oversikt over psykisk hjelp

Oslo

By Ignaz Wiradi [CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Lian & Fjell Psykologtjenester. Privat psykolog. Oslo og Sandvika

Private tilbud

Detaljer

ID: 9951
#: 1145
Publisert til: 2025-02-03 22:30:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

Alle opplever å ha det vanskelig iblant, og da kan det føles godt å snakke med en trygg og profesjonell samtalepartner. Hos Lian & Fjell ønsker vi å hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner på en best mulig måte, i en atmosfære hvor man blir ivaretatt og sett. Vi har kontorer i hjertet Oslo.

Vi jobber spesielt mye med angstproblematikk, depresjon og relasjonsvansker. Vi har også et ganske unikt tilbud for flyfobibehandling, med tilgang til småfly og flyplass.

Type: privat psykolog 

Oslo og Akershus

Detaljer

Type hjelp Psykolog / psykiater
Type arrangør Private tilbud
Les mer her... https://www.lianfjell.no/


Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…