Oversikt over psykisk hjelp

Namsos

(Tidl. Namdalseid, Fosnes, og Namsos)

Bilde: Andreas Eriksson, Wikimedia Commons

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Privat psykiater i Namsos. Liliana Lauvsnes

Private tilbud

Detaljer

ID: 10288
#: 225
Publisert til: 2030-10-22 18:40:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

Fra nettsiden: 

Jeg er godkjent psykiater siden 2004, og har jobbet i psykisk helsevern siden 1998. Dette er en privatpraksis hvor jeg tar imot voksne som ønsker samtalebehandling for psykiske plager og følelsesmessige vansker. Det kan være et bredt spekter av psykiske problemer, lav selvfølelse og relasjonsproblemer. Jeg tilbyr også medikamentell behandlig hvor det er indikasjon, og etter vurdering.

Jeg er spesielt interessert i, og utdannet i psykodynamisk psykoterapi, som er en behandlingsform som baserer seg på regelmessige samtaler mellom pasient og terapeut. Denne behandlingsformen egner seg både individuelt og i grupper.

Detaljer

Type hjelp Psykolog / psykiater
Type arrangør Private tilbud


Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…