Oversikt over psykisk hjelp

Tromsø

By Svein-Magne Tunli - tunliweb.no [CC BY-SA 4.0 ], from Wikimedia Commons

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Privat psykologtilbud, Jørgen Edvin Westgren. Tromsø

Private tilbud

Detaljer

ID: 9952
#: 1765
Publisert til: 2025-02-03 22:30:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

I trivelige lokaler på St. Elisabeth-senteret i Mellomveien 50 tilbyr jeg psykologisk behandling av psykiske plager ettermiddag og kveld to dager i uka.

Jeg er psykolog med erfaring fra psykiske helsetjenester for både barn og voksne og arbeider på dagtid ved UNN. Jeg har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi og følger spesialistutdanningen i arbeidspsykologi.

Jeg ønsker å bidra med psykologisk behandling av høy kvalitet og psykologtjenester for deg med for eksempel angst, depresjon eller andre plager som vansker i relasjoner til andre, belastninger som sorg og dødsfall eller viktige beslutninger. Som psykolog benytter jeg ofte kognitiv atferdsterapi som utgangspunkt. Det betyr at jeg samarbeider med klienten om å skape en forståelse av hvordan vår måte å forstå tankene våre og samhandle med omgivelsene våre påvirker både tankene og følelsene våre. Kognitiv atferdsterapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser.

Type: privat psykolog 

Tromsø

Detaljer

Type hjelp Psykolog / psykiater
Type arrangør Private tilbud
Les mer her... https://westgren.no/


Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…