Oversikt over psykisk hjelp

Bergen

Bilde: Hjelptilhjelp.no

Robin Hood Huset (Bergen)

Frivillige / ideelle

Detaljer

ID: 7470
#: 739
Publisert til: 2035-04-22 23:18:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

Robin Hood Huset drives av Stiftelsen Robin Hood Huset, og er et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende. Huset er et sted for sosialt samvær, selvhjelp og sosialpolitisk interessearbeid.

Detaljer

Type hjelp Aktivitetstilbud / møtested
Type arrangør Frivillige / ideelle tilbud