Oversikt over psykisk hjelp

Tysvær

By Frokor [CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Smarte foreldre-kurs. Tysvær

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 5693
#: 1026
Publisert til: 2037-11-20 21:32:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

SMARTE FORELDRE KURS er et gruppebasert veiledningsprogram for foreldre som har engstelige og/ eller triste barn i alderen 0 – 18 år.

Kursprogrammet sin målsetting er å gi foreldre støtte og kunnskap til lettere å håndtere barn som er engstelige og/eller triste. Utgangspunktet er at foreldre er en viktig ressurs og en rollemodell for barnet sitt. Virkemiddel er i hovedsak å gi kunnskap om angst og depresjon, og legge til rette for bygging av nettverk og sosial støtte. Foreldrene kan utveksle ideer og erfaringer om hvordan de kan støtte barna sine i å mestre angst og depresjon.

Detaljer

Type hjelp Mestringstilbud
Type arrangør Kommunale tilbud


Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…