Oversikt over psykisk hjelp

Bergen

Bilde: Hjelptilhjelp.no

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Ung Arena Bergen. Lavterskel samtaletilbud for ungdom 12-23 år

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 10204
#: 1251
Publisert til: 2029-05-19 14:32:00
I kategorier: Psykiske problemer

Beskrivelse

Ung Arena er et hjelpe- og samtaletilbud for unge mellom 12 og 23 år som bor i Bergen. Tilbudet er gratis, og er utviklet sammen med ungdommer.

På Ung Arena treffer man psykolog, sosionomer og erfaringskonsulenter (unge voksne som selv har kjent vanskeligheter på kroppen og har erfaringer fra kontakt med hjelpeapparatet).

Målgruppen er ikke begrenset til tematikk eller alvorlighetsgrad. - Ingenting er for lite eller for stort.

I tillegg til å senke terskelen for å søke hjelp når livet kjennes strevsomt har tilbudet som mål å gjøre Bergens tjenester og tilbud mer tilgjengelig for ungdom og kan følge dem til andre tjenester dersom de ønsker det.

Ung Arena holder til på Nesttun i 1.etg i kommunehuset på Wollert Konows plass 2.

Ungdom behøver ikke å bestille time. De kan komme innom i våre åpningstider eller ta kontakt for en avtale på telefon eller e-post. Vi kan også møte dem andre steder dersom det er best for dem.

For mer informasjon ta kontakt på:
ungarena@bergen.kommune.no / 40813435

Detaljer

Type hjelp Psykolog / psykiater
Type arrangør Kommunale tilbud


Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…