Oversikt over psykisk hjelp

Tromsø

By Svein-Magne Tunli - tunliweb.no [CC BY-SA 4.0 ], from Wikimedia Commons

Marborg. Hjelp ved rusproblemer. Tromsø

Frivillige / ideelle

Detaljer

ID: 427
#: 4232
Publisert til: 2025-07-13 13:16:00
I kategorier: Rus og avhengighet

Beskrivelse

Organisasjonen har medlemmer med avhengighets-problemer i forhold til alle typer rusmidler, og gir hjelp og støtte til rusavhengige og tidligere rusavhengige uavhengig av type avhengighet. Vi jobber på hele rusfeltet, og alle brukerrettede tilbud MARBORG driver, er tilgjengelige for mennesker med alle typer rusproblemer.

Hovedkontoret for MARBORG ligger i Tromsø, vi har en lokalavdeling i Bodø/Fauske området og en i Narvik. Vi har i tillegg brukerrepresentanter i Harstad.

 

Dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med MARBORG, finner du kontaktinformasjon her.

Detaljer

Velg mellom... Støttetilbud
Type arrangør Frivillige / ideelle tilbud
Les mer her... www.marborg.no