Oversikt over psykisk hjelp

Oslo

By Ignaz Wiradi [CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Riverside. Kompetansesenter for ungdom. Oslo

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 9655
#: 1084
Publisert til: 2028-03-08 11:32:00
I kategorier: Rus og avhengighet

Beskrivelse

Råd og veiledning

Vi gir råd og veiledning til ungdom mellom 15 – 22 år, med personlige og praktiske utfordringer.

Samtaler

Du kan også snakke med oss om du ikke har skoleplass eller jobb. Vi kan sammen forsøke å finne ut hvordan du kan gå veien videre. Vi vet om de fleste steder ungdommer kan få hjelp, eventuelt hvor du kan henvende deg i jungelen av offentlige kontorer.

Utekontakter

Vi jobber som utekontakter i Bydel Gamle Oslo, mandag til torsdag ettermiddag og kveld. Det betyr at vi er tilstede for ungdom der ungdom er.

Vi som jobber på ungdomsteamet har lang erfaring med og utdannelse i å arbeide med ungdom.

Praksisplasser

Riverside ungdomshus har praksisplasser for ungdom som av forskjellige årsaker står uten skole eller arbeid. Vi har fokus på gode rutiner og opplevelsen av mestring. 

Alna (Oslo) Bjerke (Oslo) Frogner (Oslo) Gamle Oslo Grorud (Oslo) Grünerløkka (Oslo) Nordre Aker (Oslo) Nordstrand (Oslo) Sagene (Oslo) St. Hanshaugen (Oslo) Stovner (Oslo) Oslo (Søndre Nordstrand) Ullern (Oslo) Vestre Aker (Oslo) Østensjø (Oslo)

Detaljer

Velg mellom... Ungdomskontakt o.l.
Type arrangør Kommunale tilbud


Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…