Rus- og psykisk helsetjeneste i kommunen*

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 7530
#: 53
Publisert til: 2028-02-08 12:08:00

Beskrivelse

Alle kommuner skal ha tilbud til innbyggere med rus- og/eller psykiske helseproblemer. 

Vi anbefaler at du ringer sentralbordet i din kommune eller sender mail til kommunen for å få mer informasjon. Din fastlege vil også kunne hjelpe deg i kontakt med kommunens rus- og psykisk helsetjeneste.

Kvalsund Bindal Brønnøy Moskenes Tysfjord Træna Kvæfjord Sørreisa Torsken Tranøy Berg Grue Hornindal Forsand Sande Frøya


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.