iFightDepression

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 9868
#: 39
Publisert til: 2028-04-17 17:39:00

Beskrivelse

iFightDepression verktøyet er et nettbasert, veiledet selv-hjelpsprogram som hjelper personer som har mild til moderat depresjon til å håndtere symptomene sine. Hvis din fastlege eller annet helsepersonell hen viste deg til iFightDepression og du har en personlig brukerkonto, kan du logge deg inn på selvhjelpsprogrammet. Du finner mer informasjon på lenken under.


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.