hjelptilhjelp banner

Hva er psykose?

Psykoser er alvorlige psykiske sammenbrudd, som enkelt sagt kan betegnes som alvorlige "forvirringstilstander". Det er en opplevelse man kan ved flere tilstander, som schizofreni, bipolar lidelse, eller alvorlig depresjon. En psykose kan også oppstå som følge av rusbruk, eller ved ulike kroppslige tilstander.

Her ser du en informativ video om psykose, og du kan lese mer om hva psykose er. ​

Les mer:

 

Symptomer på psykoser

En psykose er preget av at man mister grepet på hva som er fantasi og hva som er virkelighet. Psykose handler om uvanlige opplevelser, som man ikke naturlig deler med andre, gjerne fordi man opplever at ikke andre kan forstå dette som man opplever, og fordi man kan kjenne på mye angst og forvirring rundt opplevelsene. 

Personer med psykose kan høre stemmer andre ikke hører, eller de kan ha andre sanseopplevelser som ikke andre opplever. Noen kjenner seg forfulgt, andre har tankekaos, fastlåste misforståelser eller uforklarlige forestillinger. For noen er en psykose som å miste seg selv, og uro og angst vil ofte prege den som opplever symptomene. Man kan ha vrangforestillinger. 

Vi snakker om psykotiske episoder fordi psykoser har en begrenset varighet, men om man har hatt én psykotisk episode, har man også en forhøyet risiko for å oppleve en psykotisk episode også senere. 

 

Forekomst og prognose

Psykoser er ikke spesielt vanlige. Rundt 4% av befolkningen får en psykose en eller annen gang i løpet av livet. 

Man kan bli frisk fra psykose. Blant mennesker med diagnosen schizofreni har rundt 25% kun en psykotisk episode, mens blant 25% får man tilbakevendende psykotiske episoder gjennom livet, og lidelsen har dermed en kronisk karakter. For de resterende 50%-ene med schizofreni, ligger man et sted midt i mellom disse ytterkantene, og kan oppleve gjentatte psykotiske episoder en mer eller mindre omfang. 

 

Behandling av psykoser

Mestring og håp om bedring er nøkkelfaktorer for å bli frisk. Man kan også leve meningsfulle liv selv om man opplever tilbakevendende psykoser.

Psykologisk behandling kan være til hjelp, i lag med medisiner, og psykoedukasjon til familien og den som er rammet om hvordan man best kan håndtere lidelsen. Det er sentralt at hjelpen bidrar til at den som opplever psykose opplever mulighet for mestring og deltakelse i samfunnet, samt at familien rundt blir ivaretatt og får nødvendig hjelp til å kunne være en støttespiller for personen som har psykose.

 

Nyttige artikler om psykose

Vil du lære mer om psykose? Da anbefaler vi følgende artikler:

Når unge blir uvanlig tause
Relasjon er en nøkkel
Portretter om å ha psykose