hjelptilhjelp banner

Hva er schizofreni?

Schizofreni er en lidelse som kjennetegnet av episoder med psykose. Psykoser er alvorlige psykiske sammenbrudd, som enkelt sagt kan betegnes som alvorlige "forvirringstilstander". Typiske symptomer på schizofreni er vrangforestillinger, hallusinasjoner og tankeforstyrrelser. På fagspråket omtales disse symptomene som «positive» symptomer.

Her ser du en informativ video om psykose, og du kan lese mer om hva psykose er. ​

Les mer:

 

Symptomer på psykoser

En psykose er preget av at man mister grepet på hva som er fantasi og hva som er virkelighet. Psykose handler om uvanlige opplevelser, som man ikke naturlig deler med andre, gjerne fordi man opplever at ikke andre kan forstå dette som man opplever, og fordi man kan kjenne på mye angst og forvirring rundt opplevelsene. 

Personer med psykose kan høre stemmer andre ikke hører, eller de kan ha andre sanseopplevelser som ikke andre opplever. Noen kjenner seg forfulgt, andre har tankekaos, fastlåste misforståelser eller uforklarlige forestillinger. For noen er en psykose som å miste seg selv, og uro og angst vil ofte prege den som opplever symptomene. Man kan ha vrangforestillinger. 

Vi snakker om psykotiske episoder fordi psykoser har en begrenset varighet, men om man har hatt én psykotisk episode, har man også en forhøyet risiko for å oppleve en psykotisk episode også senere. 

 

Positive symptomer

Typiske symptomer på schizofreni er vrangforestillinger, hallusinasjoner og tankeforstyrrelser. På fagspråket omtales disse symptomene som «positive» symptomer.

  1. Vrangforestillinger: Under en psykotisk episode kan du ha oppfatninger som ikke stemmer overens med virkeligheten (vrangforestillinger). Du kan for eksempel tro at noen forsøker å forgifte deg, eller kontrollere tankene dine. For at en feilaktig oppfatning skal bedømmes som en vrangforestilling, må den representere en nokså fast overbevisning som ikke lar seg korrigere.
  2. Hallusinasjoner: Du kan også oppleve ting som ikke er reelle (hallusinasjoner). Du kan høre stemmer inne i hodet, eller lukte, se og føle ting som ikke er der. Slike opplevelser kan være veldig stressende. Du kan synes det er vanskelig å tro at erfaringene dine er del av en sykdom. Du føler kanskje at det ikke er noe galt med deg, men legen eller terapeuten din kan fortelle deg når du er syk.

Tankeforstyrrelser kan blant annet kjennetegnes av taleflom, som er vanskelig for andre å følge.

Kilde: Helsebiblioteket

 

Negative symptomer

Sykdommen kjennetegnes også av «negative» symptomer. I denne perioden kan du føle deg:

 

  1. følelsesmessig flat
  2. likegyldig
  3. gledesløs
  4. mangle ansiktsmimikk
  5. streve med konsentrasjonen

Disse symptomene kan vedvare over lang tid.

Sykdommen kan også gjøre det vanskelig å tenke på en organisert måte og huske ting. Du kan ha vansker med å konsentrere deg når du leser eller skriver. Det du sier kan være utydelig og vanskelig for andre å følge. Du kan opptre veldig kaotisk og ha vansker med å ta vare på deg selv.

Kilde: Helsebiblioteket

 

Forekomst og prognose

Psykoser er ikke spesielt vanlige. Rundt 4% av befolkningen får en psykose en eller annen gang i løpet av livet. 

Man kan bli frisk fra psykose. Blant mennesker med diagnosen schizofreni har rundt 25% kun en psykotisk episode, mens blant 25% får man tilbakevendende psykotiske episoder gjennom livet, og lidelsen har dermed en kronisk karakter. For de resterende 50%-ene med schizofreni, ligger man et sted midt i mellom disse ytterkantene, og kan oppleve gjentatte psykotiske episoder en mer eller mindre omfang. 

 

Behandling av psykoser

Mestring og håp om bedring er nøkkelfaktorer for å bli frisk. Man kan også leve meningsfulle liv selv om man opplever tilbakevendende psykoser.

Psykologisk behandling kan være til hjelp, i lag med medisiner, og psykoedukasjon til familien og den som er rammet om hvordan man best kan håndtere lidelsen. Det er sentralt at hjelpen bidrar til at den som opplever psykose opplever mulighet for mestring og deltakelse i samfunnet, samt at familien rundt blir ivaretatt og får nødvendig hjelp til å kunne være en støttespiller for personen som har psykose.

 

Nyttige artikler om psykose

Vil du lære mer om psykose? Da anbefaler vi følgende artikler:

Når unge blir uvanlig tause
Relasjon er en nøkkel
Portretter om å ha psykose