hjelptilhjelp banner

Hva er sosial angst?

Sosial angst er en angstlidelse som sentrerer seg om frykt for å bli kritisk gransket av andre mennesker, som fører til unnvikelse av sosiale situasjoner. Man er redd for å få uønsket oppmerksomhet, dumme seg ut, rødme, eller på andre måter komme i et negativt søkelys fra andre mennesker. 

 

Symptomer på sosial angst

Sosial angst som er beskrivet i diagnosemanualen ICD-10 som viser til tilstanden som "sosial fobi". Der står det skrevet at sosial fobi innebærer:

Frykt for å bli kritisk gransket av andre mennesker, som fører til unnvikelse av sosiale situasjoner. Mer gjennomgripende sosiale fobier er vanligvis forbundet med lav selvfølelse og frykt for kritikk. De kan komme til uttrykk som rødming, skjelving på hendene, kvalme eller vannlatingstrang, og pasienten er av og til overbevist om at en av disse sekundære angstmanifestasjonene er det primære problemet. Symptomene kan gå videre til panikkanfall.

NHI.no beskriver sosial angst på følgende måte:

Du opplever angst når du er sammen med andre mennesker. Eksempler på angstskapende situasjoner er angst for å ta ordet i grupper av mennesker, spise eller drikke på offentlig sted, utføre handlinger mens noen ser eller hører på, snakke til fremmede, snakke i telefon. Du er ofte bekymret for hva andre tenker om deg. Du får ofte angst i nærvær av autoritetspersoner. 

Angsten fører gjerne til kroppslige plager som rødme, svetting, skjelving, tørrhet i munnen, hjertebank, følelse av å ville besvime - og du er redd for at andre merker det. Dette kan føre til at du ikke makter å være sammen med andre mennesker. Du tenker gjerne at "alt kommer til å gå galt".

Du unnlater å fortelle om din sosiale angst til andre fordi du føler skam og frykt for ikke å bli tatt på alvor. Du prøver å komme deg unna de belastende situasjonene, det vil si du isolerer deg fra de ubehagelige situasjonene. Dette fører til ensomhet, og det kan føre til reduserte muligheter for utdannelse og arbeid. Personer med sosial angst finner seg sjeldnere ektefelle. Motløshet og depresjon kan følge. Misbruk av alkohol eller medisiner kan være forsøk på lindring.

Kilde: NHI

Ulike typer angst

Det finnes forskjellige typer angst. Her er de mest sentrale:

  •  betyr at man føler ubehag eller angst i møte med andre mennesker. Det kan også være at man har angst bare i møte med bestemte grupper mennesker eller i bestemte situasjoner.
  •  betyr at man for eksempel er redd for edderkopper, å fly, fugler eller store høyder. Redselen er så sterk at man anstrenger seg for å unngå det som skaper redsel og man kan bli hemmet i sitt daglige liv.
  •  betyr at man får hjertebank og svette. Mange blir redd for å besvime, bli kvalt eller dø. Redselen for nye anfall kan gjøre at man isolerer seg hjemme.
  •  betyr at man er redd for å forlate hjemmet og bevege seg ut på områder som man oppfatter som usikre, særlig åpne plasser og steder med mange mennesker.
  •  betyr overdrevne bekymringer for dagligdagse hendelser. I tillegg har man ofte mye muskelspenninger og indre uro.
  • innebærer at man får uvelkomne og ubehagelige tanker eller bilder i hodet. Ritualer eller tvangshandlinger brukes for å jage bort tankene og bildene. Mange kjenner skam knyttet til tvangstankene.
  •  oppstår som en reaksjon på en psykisk smertefull hendelse eller mange belastninger over lengre tid. «Flashbacks» eller mareritt hvor man gjenopplever det vonde er vanlig, unngåelse av stedet opplevelsen foregikk likeså. Andre symptomer er anspenthet, skvettenhet, sinne og søvnproblemer.
  • er overdreven helseangst eller sykdomsangst. Kjennetegn er vedvarende opptatthet av at man kan ha alvorlige kroppslige (somatiske) sykdommer.

Kilde: Fakta om angst, utgitt av Rådet for psykisk helse i 2015, med støtte fra Extrastiftelsen.

Nyttige artikler om sosial angst

Vil du lære mer om sosial angst? Da anbefaler vi følgende artikler:

Råd ved sosial angst
Behandling av sosial angst
Selektiv mutisme
Jenter og sosial angst
Sosial angst er arvelig
Selvhjelp ved sosial angst