hjelptilhjelp banner

Hva er tvangslidelse / OCD?

Tvangslidelse eller OCD (obsessiv-kompulsiv lidelse) er en angstlidelse som sentrerer seg omkring tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. Ofte har man både tvangstanker og tvangshandlinger, og ofte ligger tvangstanker til grunn for tvangshandlingene. 

 

Symptomer på tvangslidelse

Tvangslidelse - eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) - er beskrevet i diagnosemanualen ICD-10 på følgende måte:

Hovedtrekket er tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. Tvangstankene er idéer, forestillinger eller impulser som gjentatte ganger dukker opp i pasientens bevissthet i en stereotyp form. De er nesten uten unntak foruroligende, og pasienten prøver ofte, uten hell, å motstå dem. Pasienten erkjenner dem imidlertid som sine egne tanker, selv om de er ufrivillige og ofte frastøtende.

Tvangshandlinger eller tvangsritualer er stereotyp atferd som blir gjentatt gang på gang. De er ikke i seg selv behagelige eller nyttige. Hensikten er å hindre en eller annen objektivt sett usannsynlig hendelse som medfører skade på, eller som er forårsaket av, pasienten, og som vedkommende ellers frykter vil komme til å skje. Vanligvis blir denne atferden erkjent av pasienten som meningsløs eller nytteløs, og vedkommende gjør derfor gjentatte forsøk på å motstå den. Angst er nesten alltid til stede. Hvis tvangshandlingene [tvangsritualene] motstås, blir angsten verre.

 

Tvangstanker

​De vanligste tvangstankene omhandler redsel for

 1. å bli smittet eller smitte andre med en farlig sykdom
 2. at en har glemt noe viktig og at dette kan forårsake eksempelvis brann eller innbrudd
 3. at andre ulykker kan inntreffe

Andre kan plages av tanker med seksuelt innhold som oppleves blasfemisk, og tanker om å utføre handlinger som kan skade noen de er glad i.

Tankene er ikke lystbetonte, og det er ikke noe man ønsker å gjøre. Når tankene dukker opp, medfører dette intenst ubehag og redsel for at det kan være en reell risiko forbundet med å få slike tanker.

 

Tvangshandlinger

For å dempe ubehaget tvangstankene medfører og for å sikre at de negative hendelsene ikke inntreffer, utføres tvangshandlinger. De vanligste tvangshandlingene er:

 1. overdreven vasking eller sjekking av dører, vinduer eller elektriske apparat
 2. overdreven orden, symmetri eller gjentakelse
 3. mentale ritualer slik som å telle til bestemte tall
 4. tenke på positive ord for å nøytralisere negative tanker
 5. spørre gjentatte ganger om forsikring fra andre personer

Behandling

For å sikre at de som er rammet har tilgang til effektiv behandling er det opprettet spesialiserte behandlingsteam («OCD-team») i alle helseforetak. Dersom du tror at du har en tvangslidelse og ønsker behandling, ta kontakt med fastlegen din.

Kilde: Helsenorge

Ulike typer angst

Det finnes forskjellige typer angst. Her er de mest sentrale:

 •  betyr at man føler ubehag eller angst i møte med andre mennesker. Det kan også være at man har angst bare i møte med bestemte grupper mennesker eller i bestemte situasjoner.
 •  betyr at man for eksempel er redd for edderkopper, å fly, fugler eller store høyder. Redselen er så sterk at man anstrenger seg for å unngå det som skaper redsel og man kan bli hemmet i sitt daglige liv.
 •  betyr at man får hjertebank og svette. Mange blir redd for å besvime, bli kvalt eller dø. Redselen for nye anfall kan gjøre at man isolerer seg hjemme.
 •  betyr at man er redd for å forlate hjemmet og bevege seg ut på områder som man oppfatter som usikre, særlig åpne plasser og steder med mange mennesker.
 •  betyr overdrevne bekymringer for dagligdagse hendelser. I tillegg har man ofte mye muskelspenninger og indre uro.
 • innebærer at man får uvelkomne og ubehagelige tanker eller bilder i hodet. Ritualer eller tvangshandlinger brukes for å jage bort tankene og bildene. Mange kjenner skam knyttet til tvangstankene.
 •  oppstår som en reaksjon på en psykisk smertefull hendelse eller mange belastninger over lengre tid. «Flashbacks» eller mareritt hvor man gjenopplever det vonde er vanlig, unngåelse av stedet opplevelsen foregikk likeså. Andre symptomer er anspenthet, skvettenhet, sinne og søvnproblemer.
 • er overdreven helseangst eller sykdomsangst. Kjennetegn er vedvarende opptatthet av at man kan ha alvorlige kroppslige (somatiske) sykdommer.

Kilde: Fakta om angst, utgitt av Rådet for psykisk helse i 2015, med støtte fra Extrastiftelsen.

Nyttige artikler om tvangslidelse / OCD

Vil du lære mer om tvangslidelse / OCD? Da anbefaler vi følgende artikler:

De vanligste tvangstankene
Frisk på fire dager