hjelptilhjelp banner

Hva er post-traumatisk stresslidelse (PTSD)?

Post- traumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk helsetilstand som utløses av en traumatisk hendelse du enten har opplevd selv eller har vært vitne til. Mange forbinder PTSD med voldtekt eller krig, men noen kan for eksempel få PTSD dersom nære personer plutselig dør eller du blir involvert i en dramatisk trafikkulykke.

Her ser du en informativ video om PTSD.

 

Symptomer på post-traumatisk stresslidelse (PTSD)

Diagnosemanualen ICD-10 beskriver PTSD på følgende måte:

Oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon (av kort eller lang varighet) av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste. Predisponerende faktorer (f eks kompulsive eller asteniske personlighetstrekk) eller nevrose i sykehistorien, kan senke terskelen for utvikling av syndromet eller forverring av forløpet, men er verken nødvendige eller tilstrekkelige til å forklare forekomsten.

Typiske trekk omfatter episoder der traumet blir gjenopplevd gang på gang i påtrengende minner («flashbacks»), drømmer eller mareritt, med en vedvarende fornemmelse av «nummenhet» og følelsesmessig avflating, distansering fra andre mennesker, ingen respons pÅ omgivelsene, anhedoni og unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om traumet.

Det foreligger vanligvis en tilstand med forhøyet autonom alarmberedskap og vaktsomhet, Økt skvettenhetsreaksjon og søvnløshet. Angst og depresjon er vanligvis forbundet med ovennevnte symptomer og tegn. Ikke sjelden oppstår selvmordstanker. Debuten kommer etter traumet med en latensperiode på fra få uker til måneder.

Forløpet er svingende, men bedring kan forventes i de fleste tilfellene. Hos noen få pasienter kan tilstanden få et kronisk forløp over mange år, med eventuell overgang til en varig personlighetsforandring.

 

Behandling av PTSD

Det er særlig to former for psykologisk behandling som anbefales: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og Traumefokusert Kognitiv Atferdsterapi.

Kilde: NKVTS

 

Nyttige artikler om post-traumatisk stresslidelse (PTSD)

Vil du lære mer om post-traumatisk stresslidelse (PTSD)? Da anbefaler vi følgende artikler:

Hva er PTSD?
Portretter om traumer