hjelptilhjelp banner

Hva er autisme?

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som særlig påvirker kommunikasjon, språk og evnen til gjensidig sosialt samspill. Autisme kjennetegnes også av karakteristisk, repeterende atferd, eller rigiditet / lite fleksibilitet i tanker, interesser og atferd. Autisme er betegnelsen på et syndrom, dvs. summen av en rekke symptomer som opptrer samtidig. Asperger syndrom er en kjent diagnose innenfor autismespekteret som innebærer at man er mer høytfungerende, f.eks i form av språklige ferdigheter. I det nye diagnosesystemet kommer man til å operere med én felles diagnose - autismespekterforstyrrelser (ASF) - som da også skal inkludere det man hittil har kalt Asperger syndrom. 

Les mer:

 

Symptomer på autisme

Autismespekterforstyrrelse (ASF) kjennetegnes av kvalitative avvik i utvikling av:

  • Evne til gjensidig sosial samhandling
  • Evne til kommunikasjon
  • Stereotypt og repetitivt mønster når det gjelder interesser og atferd

Problem med gjensidig sosial samhandling

Barn med ASF har problemer med å leke med andre barn og å ta kontakt med dem. De leker ofte alene og kan se på hva andre barn gjør. De mangler interesse og forståelse for hva andre barn og voksne gjør og sier. Ofte ser vi samme problemer med søsken. Problemer rundt dette er avhengig av utviklingsstadiet og IQ til barnet.
De mangler evne til å forstå andres følelser og tanker samt de situasjoner de andre befinner seg i. De mangler sosial og følelsemessig forståelse for andre

Problem med kommunikasjon

Mange har en forsinket språkutvikling. Noen utvikler ikke språk i det hele tatt. Noen utvikler nærmest normalt språk fram til 18–24 mnd alder, for deretter å miste mesteparten eller alt det språket de har lært til da. Noen kan utvikle ”papegøyespråk” hvor de gjentar hva siste person har sagt uten å forstå meningen med dette. I gruppen ”barn med høyt fungerende autisme” eller Asperger syndrom, kan de utviklet et komplisert språk, men med store mangler i forståelse i bruk av dette i normal kommunikasjon med andre.

Stereotypt og repetitivt mønster når det gjelder interesser og atferd

Barna med ASF leker ofte med de samme lekene på en unormal måte. De kan stille alle biler etter hverandre på en rekke og bli sinte hvis noen forstyrrer dem i dette. De kan snurre på et av hjulene på bilen hele tiden. Noen kan ha meget spesielle særinteresser, hvor de kan inneha detaljerte kunnskaper f. eks alle togavganger fra Oslo. Barna er avhengig av faste rutiner og klare rammer. De kan utvikle ritualer rundt leggetid, spisetid etc.

Andre tegn på ASF kan være

  • Problemer med å lære
  • Bli veldig opprørt av høye lyder eller sterkt lys
  • Problemer med skriving og andre oppgaver som krever mye fysisk koordinering

Kilde: Helsebiblioteket

Nyttige artikler om autisme

Vil du lære mer om autisme? Da anbefaler vi følgende artikler:

Barnet med Asperger
Asperger i klasserommet
Huskeliste for foreldre
Huskeliste for lærere
Jenter med Asperger
Voksne med Asperger
Portretter om autisme