Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10974 abonnenter

Generalisert angst

 • Rett til uføretrygd ved angst? En advokat forteller

  En person med generalisert angstlidelse søkte om uføretrygd. Søknaden ble avslått fordi NAV mente at det ikke var sykdom som var hovedårsaken til at søkeren ikke kunne jobbe, men mannens vanskelige hjemmesituasjon.

 • Trange rom og åpne plasser

 • Sjekk hvor vanlige de psykiske lidelsene er

  Folkehelserapporten for 2014 er nå klar. Her får du blant annet svar på hvor vanlige hver av de ulike psykiske lidelsene er antatt å være. Tallene viser ikke hvor mange som faktisk har diagnoser, men hvor mange som ifølge befolkningsstudier antas å innfri en diagnose enten i løpet av livet eller i løpet av 1 år. 

 • Metakognitiv terapi: En kur for kronisk bekymring

  Kronisk bekymring kan være vanskelig å behandle. Metakognitiv terapi er en ny og lovende tilnærming innenfor gruppen av kognitive terapiformer. Den er anbefalt som en førstehånds behandlingsmetode for generalisert angstlidelse.

 • Hva er angst

  Angst er en av de vanligste psykiske lidelsene. Her leser du mer om hva angst egentlig er.

Les også