Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 9126 abonnenter

Annonse   

Inkludering

 • July (6) har barneautisme: Forutsigbarhet i skoledagen er noe av det viktigste

  Å opprettholde rutinene i hverdagen er noe av det viktigeste for at July (6) skal få en god skoledag.

 • Ny studie: Barn med ADHD må være i bevegelse for å lære

  I flere tiår har frustrerte foreldre og lærere innstendig prøvd å få urolige barn med ADHD til å "sitte stille og konsentrere seg!" Ny forskning viser at hvis du ønsker ADHD barn å lære må du tvert imot sørge for å la barnet få være i tilstrekkelig bevegelse.

 • Barnet med Asperger: Basiskunnskap for foreldre, skoler og barnehager

  Mange voksne som jobber tett med barn og unge med Asperger-problematikk forstår ikke hvor lite de forstår om autisme. Men mye endrer seg når de får et innblikk i hva autisme faktisk innebærer både på godt og vondt. En slik grunnleggende forståelse er en forutsetning for god tilrettelegging hjemme, i skolen og i barnehagen. Her leser du en lettfattelig innføring for å forstå barn og unge innenfor autismespekteret, og spesielt i forhold til barn og unge med Asperger.

 • Tilpasset opplæring for elever med ADHD

  I de nye faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med ADHD inngår det også råd for hvilken tilpasset opplæring elever med ADHD bør få. Her gjengiv vi de viktigste momentene ifra disse rådene.

 • Enda en bedrift satser nå kun på Aspergere

  Hvem ville ikke satse på en gruppe mennesker som blir beskrevet som ærlige, strukturerte, intelligente, pålitelege, lojale og utholdende? Likevel sliter ni av ti personer med Asperger Syndrom med å få jobb etter videregående skole. Nå satser en bedrift på å snu denne trenden.

 • Asperger i klasserommet: Stresskildene alle lærere må vite om!

  Seniorrådgiver Kari Steindal ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme har laget en presentasjon om Aspergers syndrom - med fokus på nærhet, kontakt og kommunikasjon. Hun lister opp vanlige stresskilder som man bør kjenne til i møte med barn og unge med Aspergers syndrom og hvilke tilrettelegginger som trengs. Dette er basiskunnskap for lærere som møter eleven med Aspergers syndrom i klasserommet.

 • Dette visste du ikke om ADHD

  ...eller om du visste det, så er du antakelig fortvilet over at det er så få andre som har forstått det! Saken er nemlig den at barn og voksne med ADHD ikke bare har konsentrasjonsvansker. De har også det motsatte: evne til å være hyperfokusert. Når vi ikke har fleksiblitet til å godta "annerledeshet" kan til og med hyperfokuseringen stemples som en svakhet! Her leser du om hvordan hyperfokuseringen kan være en utrolig ressurs og drivkraft for både barn, unge og voksne med ADHD.

 • Yousef Bartho Assidiq: Hvordan er det å ha ADHD?

  Dagbladet: Hva vil en framtidig kjæreste tro når jeg sier jeg har ADHD? spør Yousef Bartho Assidiq i en kronikk hvor han setter fokus på hvordan det er å leve med ADHD.