hjelptilhjelp banner

Hva er depresjon?

Depresjon er en psykisk lidelse hvor tristhet, håpløshetsfølelse, og nedsatt energinivå er vanlige symptomer. Depresjon gir både kroppslige og psykiske symptomer, og er noe annet enn den sorgen og nedstemtheten vi alle rammes av i løpet av livet.

Når tilstanden svinger mellom depresjoner på den ene siden og oppstemthet (mani/hypomani) på den andre siden, kan det være snakk om en bipolar lidelse.

Her finner du noen informative videoer om depresjon.

Les mer:

 

Depresjon

Symptomene på depresjon er:

 • nedtrykthet
 • tristhet
 • tomhetsfølelse
 • redusert initiativ og interesse for andre og tidligere gledesfylte aktiviteter
 • markert vektøkning eller vekttap
 • redusert eller sterkt økt appetitt
 • søvnforstyrrelser
 • trege bevegelser eller markert rastløshet
 • utmattelse
 • følelse av verdiløshet
 • skyldfølelse eller uttalte selvbebreidelser
 • ubesluttsomhet
 • vanskeligheter med konsentrasjon, og derfor også hukommelsen
 • selvmordstanker eller -planer

En person som opplever en depressiv episode, har vanligvis et svært lavt stemningsleie (humør) som virker inn på alle aspekter ved livet. En manglende evne til å glede seg over aktiviteter som tidligere har vært lystbetonte, er ofte til stede. Mennesker rammet av depresjon kan være opptatt av å gruble over tanker og følelser der innholdet er verdiløshet, skyld eller anger som er ute av proporsjoner, hjelpeløshet, håpløshet og selvforakt.

I alvorlige tilfeller kan mennesker med depresjon ha symptomer på psykose. Disse symptomene inkluderer vrangforestillinger, sjeldnere hallusinasjoner, som vanligvis oppleves som ubehagelige. Andre symptomer på depresjon inkluderer nedsatt konsentrasjonsevne og hukommelse, (mest uttalt hos pasienter med melankolske eller psykotiske trekk), tilbaketrekning fra sosiale situasjoner og aktiviteter, redusert seksuell lyst og tanker om døden eller selvmord.

Søvnløshet er vanlig ved depresjon. Det typiske mønsteret er at en person våkner svært tidlig, og ikke er i stand til å sovne igjen. Søvnløshet omfatter også vanskeligheter med innsovning. Søvnvansker er til stede hos minst 80 % av alle med depressiv lidelse. Hypersomni, eller for mye søvn, kan også forekomme og er til stede hos 15 % av deprimerte mennesker. Noen antidepressiva kan også gi søvnløshet som følge av en stimulerende effekt.

Mennesker rammet av depressiv lidelse kan ha ulike fysiske symptomer som tretthet, hodepine, eller problemer med fordøyelsen. Appetitten er ofte nedsatt, med vekttap som resultat, men økt appetitt og vektøkning forekommer også. Familie og venner kan legge merke til at personens atferd blir enten opphisset eller apatisk.

Kilder: Store medisinske leksikon og Wikipedia

Nyttige artikler om depresjon

Vil du lære mer om depresjon? Da anbefaler vi følgende artikler:

Symptomer på depresjon
Hva er depresjon?
Slik kan du hjelpe en deprimert
Portretter om depresjon