hjelptilhjelp banner

Hva er bipolar lidelse?

Bipolar lidelse er en psykisk lidelse som gjør at humøret ditt og aktivitetsnivået ditt svinger mer enn hva andre mennesker opplever. Bipolar betyr «to poler», og disse to polene står for mani/hypomani (oppstemthet) og depresjon (nedstemthet). Offisielt deles bipolar lidelse inn i to typer, type 1 og type 2.

Les mer:

 

 

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse er en moderne betegnelse for manisk-depressiv psykose og ikke-psykotiske psykiske lidelser som nevrobiologisk og klinisk er beslektet med manisk-depressiv psykose. Denne gruppen lidelser sammenfattes også ofte under begrepet bipolar spektrum-lidelser. Om lag én prosent av befolkningen vil i løpet av sitt liv utvikle manisk-depressiv psykose, som i dag betegnes som bipolar lidelse type I. Ikke-psykotiske former av bipolar lidelse (som type II) er betydelig hyppigere og forekommer hos anslagsvis 2–4 prosent av befolkningen.

Det finnes flere ulike betegnelser for bipolare lidelser (det snakkes om type 3 til type 6), men ingen av disse inngår offisielt i norsk diagnostikk, som begrenser seg til bipolar type 1 og type 2.

 

hva er bipolar lidelse

Bipolar type I

I sin mest uttalte form (bipolar lidelse type I) er stemningsleiet ukontrollerbart hevet og ledsaget av økt energi som fører til overaktivitet, taleflom og redusert søvnbehov (mani). Normale sosiale hemninger er tapt, personen er lett distraherbar og impulsstyrt. Kombinasjonen av tap av kritisk sans og sosiale hemninger kombinert med en opplevelse av ubegrensede egne evner og muligheter, og aktivitetstrang, kan medføre ekstravagante planer, hemningsløst pengeforbruk, tilfeldige seksuelle kontakter, men også aggressivitet hvis aktiviteten forsøkes stoppet.

Bipolar type II

Ved bipolar lidelse type II er symptomene noe mindre markerte og kan for utenforstående som ikke kjenner personens vanlige adferdsmønster, feilaktig oppfattes som uttrykk for uvanlig vitalitet og energi (hypomani). Personen selv har som regel ingen innsikt i at stemningsleiet er sykelig hevet. Mange personer kan i maniske og hypomane perioder være svært kreative og med sin store energi kan de få utført mye, men det er alltid en risiko for at vedkommende kan gli over i en ukritisk tilstand, og dermed uproduktiv og endog negativ aktivitet.

Raske svingninger (rapid cycling) betegner bipolare lidelser hvor personen har minst fire depressive eller maniske/hypomane perioder i løpet av ett år.

Bipolar type III

Type III brukes ofte om personer som bare har depressive perioder med typisk melankolsk preg, og hvor det er familiemedlemmer som har hatt bipolar lidelse type I eller type II. Disse kan under behandling med ulike legemidler reagere med forbigående oppstemthet (hypomani).

Kilde: Store medisinske leksikon

Nyttige artikler om bipolar lidelse

Vil du lære mer om angst? Da anbefaler vi følgende artikler:

Hva er bipolar lidelse?
Portretter om bipolar lidelse

Les mer om bipolar lidelse