Avhengig personlighetsforstyrrelse

Tittel
Hva er en avhengig personlighetsforstyrrelse?