Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

FAS er et medfødt syndrom eller en tilstand hos en person som skyldes at moren har drukket alkohol under svangerskapet. FAS innebærer ofte et omfattende og sammensatt tilstandsbilde preget av lærevansker, psykisk utviklingshemming, samt symptomer knyttet til autisme og ADHD. 

Les mer …

Bipolare lidelser innebærer sterke humørsvingninger med en veksling mellom å være langt nede og deprimert og til å ha et nærmest eksplosivt overskudd av energi. Ordet bipolar refererer derfor til å lide av problemer i to poler (ytterkanter).

Les mer …

Psykiske helseproblemer spenner fra bekymringene vi alle opplever som en del av hverdagen til alvorlige langvarige lidelser. Hvis du selv eller noen du kjenner sliter med psykiske problemer eller rus, er det viktig å vite at det finnes hjelp. I denne artikkelen leser du om psykiske problemer, psykiske lidelser, og om muligheter for å få hjelp.

Les mer …

Ordet traume betyr skade eller sår. Når vi snakker om psykologisk traume, mener vi en type hendelse som kan føre til psykiske skader som plager den berørte i ettertid. De skriver at en del mennesker som blir rammet av traumatiske hendelser vil oppleve at de umiddelbare reaksjonene vedvarer over lengere tid. Dette omtales diagnostisk som PTSD og er en av de vanligste psykologiske senskadene av traumatiske hendelser

Les mer …