Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som medfører nedsatt funksjon i forhold til sosiale ferdigheter, kommmunikasjon og fleksibilitet i tanker og atferd. Asperger syndrom er en form for autisme. Her leser du mer om hva som kjennetegner autisme og hva som finnes av hjelp.

Bilde: av Caleb Woods på Unsplash 

Hva er symptomene på autisme og Asperger syndrom?

Det er spesielt tre områder som er rammet ved autisme: sosiale ferdigheter, kommmunikasjon og fleksibilitet i tanker og atferd. Andre tegn på autisme inkluderer læringsproblemer, lydsensitivitet, hyperaktivitet, problemer med å skrive og fysiske problemer. Noen barn med autisme har også epilepsi.

Barn med autisme har en hjerne som fungerer litt annerledes enn den gjør hos normaltutviklede barn. Dette får konsekvenser for hvordan autistiske barn utvikler seg. Fra utsiden ser autistiske barn ut som alle andre barn. Barn med autisme utvikler likevel ikke de evnene de trenger for å fungere sosialt eller på skolen.

Autisme rammer ulike barn på ulik måte. Noen barn vil trenge hjelp hele livet. Andre kan klare seg selv, og vil være i stand til å leve et uavhengig liv som voksne.

Aspergers syndrom er en funksjonshemming innenfor autismespekteret. Personer med Asperger har i utgangspunktet normale evner, men har likevel nedsatt fungeringsevne som følge av sine symptomer på autisme. 

 

 

Disse symptomene er vanlige ved autisme:

 

 1. Begrenset evne til sosial omgang, særlig med jenvnaldrende.
 2. Vansker med å oppfatte sosiale spilleregler, normer og andre forventninger.
 3. Spesielle og begrensede interresser.
 4. Uvilje mot endring i omgivelser og rutiner.
 5. Kommunikasjonsproblemer og forståelsesvansker som for eksempel vansker med å lese og forstå mimikk og kroppsspråk.
 6. Ujevn evneprofil som gjør det vanskelig for omgivelsene å avgjøre hva personen klarer.

Bare en spesialist kan diagnotisere autismespekterforstyrrelser. Dersom du opplever at barnet ditt har noen av problemene nevnt over, kan du snakke med fastlegen din. Legen har anledning til å henvise barnet til utredning og eventuelt behandling i spesialisthelsetjenesten.

 

Hva slags behandling virker ved autisme?

Det finnes ingen legemidler som hjelper mot autisme. Men ulike varianter av atferdsterapi og miljøtilrettelegging er til hjelp for å fungere bedre. De viktigste behandlingsmetodene bruker spesielle teknikker for å forbedre barnets innlæringsevne og adferd. 

Ulike barn trenger ulike typer behandling, avhengig av deres evner og problemer. For eksempel har et barn som ikke snakker behov for en annen type behandling enn et barn som snakker. En spesialist vil vurdere barnets sterke og svake sider før man bestemmer hva slags behandling som er den beste. 

En tidlig diagnose, informasjon til alle berørte, tilpassede krav og støtte er de mest sentrale aspektene ved hjelp til mennesker med Asperger syndrom. Det er spesielt viktig å skape oversikt og forutsigbarhet i tilværelsen.

 

autism 

Finn hjelp for autisme der du bor 

Autisme er til likhet med ADHD en nevropsykiatrisk forstyrrelse. Her kan du finne fram til aktuelle hjelpetilbud slike vansker. Dette inkluderer psykisk helsevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), andre støttetjenester, og ulike ressurser for hjelp til bedre læring.

 1. Behandling i psykisk helsevern
 2. Pedagogiske støttetilbud m.m
 3. Psykisk hjelp i kommunen
 4. Bruker- og pårørendetilbud for ADHD, autisme, Tourettes syndrom, og lærevansker
 5. Praktisk hjelp / avlastningstilbud

 

Se også:

 1. Hjelpetelefoner og chatter
 2. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 3. Onlineterapi
 4. Privat psykolog / psykiater
 5. Foreldrekurs
 6. Fysisk aktivitet og kosthold
 7. Stressmestring
 8. Søvnvansker

 

Nyttige artikler om autisme

Vil du vite mer om autisme og Asperger syndrom? De følgende artiklene kan være et bra sted å begynne.

 1. Barnet med Asperger
 2. Asperger i klasserommet
 3. Huskeliste for foreldre
 4. Huskeliste for lærere

 

Les mer om autisme

På de følgende sidene finner du mer informasjon om autisme og Asperger syndrom:

 1. Nyheter
 2. Portretter
 3. Videoer
 4. Bøker

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også