FAS er et medfødt syndrom eller en tilstand hos en person som skyldes at moren har drukket alkohol under svangerskapet. FAS innebærer ofte et omfattende og sammensatt tilstandsbilde preget av lærevansker, psykisk utviklingshemming, samt symptomer knyttet til autisme og ADHD. 

Bilde: av Teresa Kellerman på Wikimedia CommonsDet skilles mellom ulike grader av FAS-relaterte tilstander. Nærmere bestemt:

  1. FAS er betegnelsen på den alvorligste alkoholrelaterte tilstanden hvor fosteret har forandret utseende, er veksthemmet og har påvisbar hjerneskade.
  2. FASD (Fetal alcohol spectrum disorders) er spekteret av føtale alkoholskader. Dette er tilstander hvor alkoholen har hatt skadelige effekter på fosteret, men hvor skaden ikke er like tydelig som ved FAS. Det er blant annet vanlig med lærevansker, hyperaktivitet, og konsentrasjonsvansker. FASD forekommer langt hyppigere enn FAS.

 

Sentrale aktører i hjelpeapparatet

Det er flere aktører som har særlig betydning i arbeidet med å gi hjelp til barn og unge med føtalt alkoholsyndrom (FAS). Diagnosen stilles normalt av spesialister innenfor psykisk helsevern for barn og unge, i tilknytning til kontakt med en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har en betydning knyttet til å vurdere rettigheter for ekstra tilpasning av barnehage-/skolehverdagen. Skolen og barnehagen har naturlig nok en veldig sentral rolle i arbeidet, og kan ha nytte av god veiledning fra BUP/PPT. Avlastningstilbud i kommunen er viktige. Ofte vil barnevernet ha en sentrale rolle i saken.

For mer informasjon om aktuelle hjelpetilbud i din kommune, kan du besøke samlesiden for din kommune.

autism 

Finn hjelp for FAS der du bor 

FAS er en komplisert tilstand, som ofte henger sammen med nevropsykiatriske forstyrrelser som autisme, ADHD og psykisk utviklingshemming. Her kan du finne fram til aktuelle hjelpetilbud FAS og relaterte vansker. Dette inkluderer pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), andre støttetjenester, og ulike ressurser for hjelp til bedre læring.

 

  1. Behandling og utredning i psykisk helsevern
  2. Pedagogiske støttetilbud m.m
  3. Psykisk hjelp i kommunen
  4. Praktisk hjelp / avlastningstilbud
  5. Foreldrekurs
  6. Bruker- og pårørendetilbud ved funksjonshemming

Se også:

  1. Hjelpetelefoner og chatter
  2. Diskusjonsforum og nettfellesskap