Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Personlighetsforstyrrelser er psykiske lidelser preget av avvik i personligheten. Det er vanlig med lav og ustabil selvtillit, samt vanskeligheter i mellommenneskelige forhold. Disse problemene påvirker livskvaliteten og hvordan man fungerer i det daglige. Tilstanden manifesterer seg allerede i ungdomsårene og fortsetter til voksen alder.

Bilde: av Rostyslav Savchyn på UnsplashSymptomer på personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelser er psykiske lidelser hvor lav og ustabil selvfølelse, og vansker mellommenneskelige relasjoner negativt påvirker livskvalitet og hvordan man fungerer i det daglige.

Her følger en liste over eksempler på personlighetsproblemer en ofte finner hos personer med personlighetsforstyrrelser.

Vansker knyttet til en selv:

 

 1. lav og/eller ustabil selvfølelse
 2. varierende følelse av å føle seg sammenhengende og hel (manglende identitetsfølelse)
 3. vansker med å mestre og å kontrollere følelser og impulser
 4. gjentatt selvskading
 5. gjentatte selvmordsforsøk
 6. vansker med å finne mening med livet 
 7. vanske med følge opp kortsiktige og langsiktige mål
 8. vansker med å kjenne egne normer for hvordan en skal oppføre seg og følge samfunnets normer for akseptabel atferd
 9. vansker med å vurdere seg selv som person

 

Vansker i relasjon til andre:

 

 1. misforståelser i relasjoner til andre
 2. en tendens til sosial unnvikelse og sosial isolasjon
 3. vansker med å forstå andres opplevelse, perspektiver og motiver
 4. vansker med å ha flere perspektiver på sosiale hendelser
 5. vansker med å forstå hvordan ens egen adferd virker på andre
 6. vansker med å etablere og beholde nære relasjoner
 7. vansker med gjensidighet og likeverd i relasjoner
 8. konfliktfylte relasjoner til andre
 9. konflikter i nære forhold som kjæreste-, venne- og familierelasjoner

 

Kort fortalt om personlighetsforstyrrelser

Video: Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

 

Video: Psykologforeningen

 

Ulike typer personlighetsforstyrrelser

Det finnes flere typer personlighetsforstyrrelser. Velg fra listen for å lese mer:

 1. Antisosial personlighetsforstyrrelse / psykopati
 2. Avhengig personlighetsforstyrrelse
 3. Borderline personlighetsforstyrrelse
 4. Hysterisk / dramatiserende personlighetsforstyrrelse
 5. Narsissistisk personlighetsforstyrrelse
 6. Paranoid personlighetsforstyrrelse
 7. Schizoid personlighetsforstyrrelse
 8. Schizotyp personlighetsforstyrrelse
 9. Tvangspreget personlighetsforstyrrelse
 10. Unnvikende personlighetsforstyrrelse

  

Hva hjelper ved personlighetsforstyrrelser?

Behandlingen av personlighetsforstyrrelser har som mål å opprette bedre sosial fungering og tilpasning. I tillegg forsøker man å redusere akutt oppståtte symptomer, som for eksempel psykoser. Videre ytes støtte til å ri av kriser i forholdet til de nærmeste.

I behandlingssammenheng deles personlighetsforstyrrelsene i to grupper: milde og alvorlige personlighetsforstyrrelser. De milde personlighetsforstyrrelsene omfatter unnvikende-, tvangspreget- og avhengig personlighetsforstyrrelse, mens resten regnes blant de alvorlige.

Hovedbehandlingen for de milde personlighetsforstyrrelsene er samtalebehandling over lang tid (langtids psykoterapi). Dette foregår hos spesialist. En del vil ha bruk for tilleggsbehandling mot depresjon og angst.

Ved alvorlige personlighetsforstyrrelser kan det bli nødvendig med innleggelse og medisinsk behandling ved kriser, i tillegg til langtids psykoterapi. Støttesamtaler hos allmennpraktiker kan også være aktuelt.

 

Finn hjelp for personlighetsforstyrrelser der du bor

Følgende tilbud kan være nyttige for mennesker med personlighetsforstyrrelser og deres nærmeste:

 1. Behandling i psykisk helsevern
 2. Psykisk hjelp i kommunen
 3. Bruker- og pårørendetilbud ved psykisk lidelse
 4. Aktivitetstilbud og møtesteder
 5. Hjelpetelefoner og chatter

Andre hjelpetilbud

Følgende hjelpetilbud kan også være nyttige å kjenne til:

 1. Mestringskurs og selvhjelpsgrupper
 2. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 3. Onlineterapi
 4. Privat psykolog / psykiater

Les mer om personlighetsforstyrrelser

På de følgende sidene finner du mer informasjon om personlighetsforstyrrelser:

 1. Hva er personlighetsforstyrrelse?
 2. Nyheter
 3. Portretter
 4. Videoer
 5. Bøker

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også