Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Sinne er en normal følelse som vi alle har. Spørsmålet er derfor ikke om vi er sinte, men hva som skaper sinne og om vi opplever å ha kontroll over det. Når sinne skaper utrygghet og uforutsigbarhet for familie og nettverk, så kan det være på tide å søke hjelp til bedre sinnemestring.

Bilde: av Christopher Ott på Unsplash 

Tegn på sinneproblemer

Mange nordmenn lever daglig med vold, trusler og krenkelser. Vold er noe mer enn fysiske slag og spark. Sinneproblemer kan være en av årsakene til voldelig atferd, selv om det også finnes en rekke flere årsaker bak volden.

I en artikkel på helplinkpsykolog.no skriver de:

Våre følelser er essensielle for vår overlevelse og velvære. Dette inkluderer sinne. Sinne hjelper oss til å ta vare på oss selv. Når vi føler sinne, er dette et signal til oss om at noe er galt, og at vi må vurdere å ta affære.

Når opplevelsen av sinne blir overveldende, kan den derimot få oss til å reagere på en destruktiv måte og forårsake problemer.

Mens behandlingsmulighetene for andre følelsesmessige plager som depresjon og angst er godt etablert, har det tradisjonelt vært få tilbud til de som sliter med sinneproblemer. Dette til tross for anslag som viser at 5-10 prosent av befolkningen opplever å ha dette problemet.

De skriver videre:

Personer med sinneproblemer har lav terskel for å bli irritert og mister lett tålmodigheten. Når noe eller noen kommer i veien for deres ønsker og interesser, opplever de en intens fysiologisk reaksjon i form av uro, stress, økt kroppstemperatur og frigjøring av energi i muskulaturen.

 

Konsekvenser av sinneproblemer

I artikkelen på helplinkpsykolog.no skriver de også:

De sekundære konsekvensene av problematisk sinne er sjelden gode. Den rammede kommer i ulike små og store problemer som følge av gjentatte sinneutbrudd.

Overdreven sinnereaksjon skaper ofte en distanse til folk som vedkommende bryr seg om. Stadig vekk kommer man i situasjoner hvor man i ettertid blir nødt til å be om unnskyldning for sin overdrevne reaksjon. Man kan få problemer med å samarbeide med andre og å inngå kompromisser. I verste fall kan man miste evnen til å fungere i jobb.

 

Hva kan være til hjelp ved sinneproblemer?

Samtaler med psykolog er både det vanligste og best dokumenterte tiltaket mot sinneproblemer. I behandling av problematisk sinne vi følgende tema stå sentralt:

 

  1. Utforske de underliggende årsakene til overdreven sinne. Dette for å kunne gradvis vinne kontroll over følelsene.
  2. Teknikker for hindre at en normal sinnereaksjon går over til å bli destruktiv.
  3. Bistand til å finne konstruktive måter å uttrykke sinne på, slik at følelsen faktisk kan være noe som hjelper en i livet, og ikke noe som skaper problemer.

 

Flere tilbud kan være til hjelp for deg som har sinneproblemer. Et tilbud i en slik situasjon er Alternativ til vold (ATV), som har behandlingssentre rundt omkring i landet. De skriver:

ATV har 30 års erfaring med behandling for mennesker som bruker aggresjon og vold mot sine nærmeste. I individuell behandling og gruppebehandling sammen med andre som sliter med de samme problemene kan man bli klokere på seg selv og finne gode alternativer til vold.

ATV tilbyr også hjelp til de som er utsatt for volden.

Finn hjelpetilbud knyttet til sinneproblemer

Det finnes flere tilbud som er aktuelle i forbindelse med et sinneproblem. Den som har aggresjonsproblemene kan søke sinnemestringstilbud. Lever du med noen med alvorlige sinneproblemer, kan det være nødvendig å søke hjelp i forhold til vold. Her finner du aktuelle tilbud:

  1. Sinnemestringskurs
  2. Hjelp ved vold i nære relasjoner

Les mer om sinneproblemer og vold

På de følgende sidene finner du mer informasjon om sinneproblemer og vold:

  1. Nyheter
  2. Portretter
  3. Videoer
  4. Bøker

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også