Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Mange nordmenn lever daglig med vold, trusler og krenkelser. Vold er noe mer enn fysiske slag og spark. Sinneproblemer kan være en av årsakene til voldelig atferd, selv om det også finnes en rekke flere årsaker bak volden.

Bilde: av Gabriel Benois på Unsplash 

Viktig å vite om vold

Regjeringen skriver på sine nettsider følgende som er basert på "Stortingsmelding 15 (2012-2013): Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner":

Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den vil. - Per Isdal.

Vold blir ofte forbundet med fysiske handlinger, men kan også være psykisk, materiell, seksuell og latent. Vold er altså ulike handlinger som har det til felles at de skader, smerter, skremmer eller krenker en annen person.

I denne saken kan du lese om hva som kjennetegner vold i parforhold.

 

Ulike typer vold

Volden har mange uttrykk. Psykolog Per Isdal opererer med fem ulike voldstyper:

 

 1. Fysisk vold. Fysisk vold er handlinger som forårsaker fysisk skade eller smerte, men også handlinger som fysisk hinder den andres bevegelsesfrihet. Eksempel på fysisk vold er: Slå, sparke, gi juling, ta kvelertak, riste, klype, klore, bite, lugge, vri armen, holde fast og dytte. Fysisk vold er svært skremmende og kan i sin ytterste konsekvens føre til døden.

 2. Psykisk vold er alle måter å skade, skremme eller krenke på, som ikke er direkte fysiske i sin natur. Det kan også være måter å styre eller dominere andre på, ved hjelpe av en bakenforliggende makt eller trussel. Det kan være snakk om direkte eller indirekte trusler, degraderende og ydmykende atferd, kontroll, utagerende sjalusi, isolering og emosjonell vold.

 3. Materiell vold er handlinger som er rettet mot gjenstander eller inventar. Eksempler på materiell vold er: Slå og sparke i stykker møbler, vegger, dører, slå i bordet, kaste og ødelegge gjenstander. Materiell vold er skremmende i seg selv, og dersom fysisk vold er utøvd tidligere kan den materielle volden bli svært lammende for de som utsettes for volden. Redselen for å bli utsatt for fysisk vold øker. Materiell vold er ikke et alternativ til fysisk vold!

 4. Seksualisert vold er handlinger rettet mot en annen persons seksualitet. Eksempler på seksuell vold er: Seksuell trakassering, presse og tvinge den andre til seksuelle handlinger, voldtekt, seksualisert tortur. Seksualisert vold rammer vår mest private og sårbare side og ødelegger seksualiteten i et forhold. Den som utøver ulike former for vold i et parforhold kan noen ganger tenke at de reparerer det vonde og sier unnskyld med å ha sex, mens den som utsettes for vold kan oppleve at det er for utrygt å si nei og at samleiet da blir et overgrep.

 5. Latent vold: Mens den som utøver vold (fysisk, materiell, seksuell) opplever volden som enkeltstående hendelser, forteller de som utsettes at volden er med dem hele tiden, i kraft av dens mulighet. Den latente volden kan lett utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen for de som utsettes. Risikoen for ny vold vil kunne styre mye av det den utsatte gjør og atferden blir strategisk for å unngå ny vold. Den latente volden er ikke kun våre bevisste forventninger om ny vold – også kroppen husker tidligere vold og automatiske reaksjoner kan sette kroppen i beredskap ved det minste tegn på fare for ny vold.

 

Hva kan være til hjelp når en er utsatt for vold?

Det er vanskelig å gi ett felles svar på hva som kan være hjelp for deg dersom du er utsatt for vold. Grunnen er at situasjonen og konteksten kan være svært ulik fra person til person. 

Et viktig tilbud i en slik situasjon er Alternativ til vold (ATV), som har behandlingssentre rundt omkring i landet. De skriver:

ATV har 30 års erfaring med behandling for mennesker som bruker aggresjon og vold mot sine nærmeste. I individuell behandling og gruppebehandling sammen med andre som sliter med de samme problemene kan man bli klokere på seg selv og finne gode alternativer til vold.

ATV tilbyr også hjelp til de som er utsatt for volden.

Finn aktuelle hjelpetilbud ved vold og overgrep der du bor

Det finnes også flere hjelpetilbud som kan være aktuelle for personer som er eller har vært utsatt for vold. Du finner en rekke av disse tilbudene på nettstedet dinutvei.no.

din utvei

Følgende tilbud kan være nyttige for mennesker som er utsatt for vold, eller som sliter med ettervirkninger av overgrep:

 1. Vold i nære relasjoner
 2. Omsorgssvikt / bekymring for barn
 3. Seksuelle overgrep

Andre hjelpetilbud

Følgende hjelpetilbud kan også være nyttige å kjenne til:

 1. Behandling i psykisk helsevern
 2. Psykisk hjelp i kommunen
 3. Hjelpetelefoner og chatter
 4. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 5. Onlineterapi
 6. Privat psykolog / psykiater
 7. Hjelp ved søvnvansker

Les mer om vold

På de følgende sidene finner du mer informasjon om vold og aggresjon:

 1. Nyheter
 2. Portretter
 3. Videoer
 4. Bøker

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også