hjelptilhjelp banner

 Autisme og Aspergers syndrom / 13567 visninger

"A is for autism" (A er for autisme) er en kortfilm fra 1992 som gir oss et innblikk til hvordan autistiske ungdommer og voksne opplever verden, ved hjelp av tegninger, liveopptak og kommentarer. Filmen er laget av regissør Tim Webb som har erfaring som animatør. 


Relaterte videoer