hjelptilhjelp banner

 Rusavhengighet / 1203 visninger

Alkohol og vold i nære relasjoner .

Hilde Pape er utdannet psykolog og har arbeidet som forsker i drøyt tyve år. I 1997 tok hun doktorgraden med avhandlingen «Drinking, getting stoned or staying sober», som handler om rusmiddelbruk blant ungdom og unge voksne i normalbefolkningen. Hilde Pape har vært tilknyttet ulike samfunnsvitenskapelige forsknings-institutter.

For et par år siden forlot hun Statens institutt for rusmiddel-forskning (SIRUS), og er nå ansatt ved Nasjonalt Kunnskapssenter for Vold og Traumatisk Stress (NKVTS).

Hilde Papes interesse for både alkohol- og voldsforskning, har ledet til flere arbeider som dreier seg om begge deler. Koblingen mellom alkohol og vold er velkjent, men hvordan kan sammenhengen forklares, og er det grunn til å tro at den dreier seg om årsak og virkning? Er det holdepunkter for at alkohol fremmer vold -- både i nære og «fjerne» relasjoner? Dette er spørsmål som Pape har vært opptatt av, og som hun vil belyse i foredraget.

Kilde: Youtube

Relaterte videoer