facebook 

Hjelptilhjelp.no

Videoer om psykisk helse


 Autisme og Aspergers syndrom / 19587 visninger

Video fra Den Norske Legeforening: Studier viser en markert økt forekomst av diagnosen Aspergers syndrom. Økt oppmerksomhet og endret diagnosepraksis er én forklaring, men er det noe mer? Hva vet vi, og hva vet vi ikke om Aspergers syndrom? Møt Audun Traagstad, som har diagnosen, og Eili Sponheim, som forsker på den.

Relaterte videoer