hjelptilhjelp banner

 Personlighetsforstyrrelser / 17880 visninger

Avhengig personlighetsforstyrrelse (engelsk). 

Trekk på denne lidelsen er blant annet:

  • —Har vansker med å ta dagligdagse avgjørelser så sant vedkommende ikke mottar en mengde råd og forsikringer fra andre. 
  • —Trenger andre til å ta ansvaret for de fleste vesentlige områder av livet. 
  • —Vansker med å gi uttrykk for uenighet med andre av frykt for å miste støtte eller akseptering. 
  • —Har vansker med å sette igang med prosjekter eller gjøre ting på egen hånd (på grunn av manglende selvtillit når det gjelder egne vurderinger eller dyktighet heller enn mangel på motivasjon eller energi).
  • —Går ekstremt lang for å oppnå hjelp og støtte fra andre, enda så langt som til frivillig å gjøre ting som er ubehagelig. NB: omfatter ikke atferd hvor intensjonen er å bli likt f.eks for å bli forfremmet på jobb.
  • —Føler seg uvel og hjelpeløs alene på grunn av en overdreven frykt for ikke å være i stand til å ta vare på seg selv. 
  • —Søker med stor iver etter et nytt forhold for å få omsorg og støtte når et nært forhold tar slutt. 
  • —Er urealistisk opptatt av frykten for å bli forlatt og måtte ta vare på seg selv.

Relaterte videoer