hjelptilhjelp banner

 Læring og lærevansker / 2303 visninger

Skriveopplæring på nettbrett - Kaster blyanten og knekker lesekoden from Senter for IKT i utdanningen on Vimeo.

Senter for IKT i undervisningen skriver:

Kombinasjonen av auka motivasjon og fleire opningar for tilpassa læring er to element som går att i internasjonal forsking om inntoget av nettbrett i skulen.

Kilde:

Relaterte videoer