hjelptilhjelp banner

 Mobbing og atferdsvansker / 12133 visninger

Hvem er mobberen? Foredrag av Gordon Neufeld (engelsk).

Utviklingspsykolog Gordon Neufeld har foredrag om temaet "What makes a bully" på en KMT Child Development and Community-konferanse i Toronto. Hensikten med foredraget er å gjøre det mulig å forstå mobberen fra innsiden, for først da er det virkelig mulig å få gjort noe med problemer, innleder Neufeld.

Relaterte videoer