hjelptilhjelp banner

 Autisme og Aspergers syndrom / 4542 visninger

Hvorfor er øyekontakt så vanskelig for en med autisme (engelsk)

Relaterte videoer