hjelptilhjelp banner

 Autisme og Aspergers syndrom / 7151 visninger

In the key of genius. Om autisme og særlige styrker. Ted Talks (engelsk)

 

Relaterte videoer